Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd – søkeveiledning

Innhold på siden:

8. Rettigheter og klageadgang

Et enkeltvedtak er en avgjørelse som har betydning for en person eller foretaks rettigheter og plikter. Godkjennelse av resepter og søknad om RÅK-tilskudd er et enkeltvedtak. Det betyr at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder for søknadene. Det vil gi søkeren rettigheter blant annet til å uttale seg og få innsyn i sakens dokumenter. Det betyr også at man kan klage på vedtak til Landbruks- og matdepartementet. Klagen sendes til Landbruksdirektoratet, som avgjør om vedtaket skal omgjøres. Dersom Landbruksdirektoratet ikke omgjør vedtaket, vil klagen sendes videre til Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse. Se RÅK-tilskuddsforskriften § 13.

Fant du det du lette etter?