Til hovedinnhold

Jordbruksforhandlingene 2024

Betydelig styrking av natur, miljø og klima i årets jordbruksavtale. Jordbruksforhandlingene er ferdig nå innen fristen 16. mai.

Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten og jordbruket. Det er to organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene og inngåelse av jordbruksavtale reguleres av Hovedavtalen for jordbruket.

Les mer om forhandlingene.

Landbruksdirektoratet har levert  utredninger til årets jordbruksoppgjør (se "Rapporter" til høyre på siden). Flere av disse ble også presentert på Kunnskapskonferansen.

Hveteåker Foto Torbjørn Tandberg.jpg
Hveteåker med traktor i bakgrunnen Foto: Torbjørn Tandberg