Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/51

Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkeveiledning

1. Viktige datoer

Du kan velge å levere søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag elektronisk via Altinn eller på papir. Vi oppfordrer deg til å bruke den elektroniske løsningen i Altinn.

  • 1. januar 2022 - du kan levere søknadsskjema i PDF-format på papir.
  • 10. mars 2022 - du kan fylle ut og levere elektronisk søknadsskjema i Altinn.
  • 31. mai 2022 - søknadsfrist for tilskuddsåret 2021/2022.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2021/2022 er 31. mai 2022. Du er selv ansvarlig for å levere søknaden og alle nødvendige vedlegg innen fristen. Hvis du har gitt fullmakt til andre til å opptre på  dine vegne (for eksempel regnskapsfører), er det fortsatt du som er ansvarlig for at søknad med vedlegg  leveres innen fristen.

Søknaden er levert innen fristen hvis den er postlagt før fristens utløp. Det betyr at søknad for tilskuddsåret 2021/2022 må være enten

  • sendt elektronisk via Altinn senest 31. mai 2022 klokken 23:59 eller
  • poststemplet senest 31. mai 2022 hvis du sender søknaden på papir.

Hvis søknaden er sendt eller poststemplet etter dette, vil den ikke bli behandlet, selv om du har skrevet en tidligere dato i selve søknaden.

Dispensasjon  fra  søknadsfristen

Du kan bare få dispensasjon fra søknadsfristen hvis du ikke kan levere søknaden innen fristen på grunn av en spesiell, forbigående omstendighet utenfor din kontroll. Du må sende søknad om dispensasjon til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde innen 31. mai 2022. Hvis du er blitt akutt syk,  må du sende søknad om dispensasjon så snart det er mulig.

Etter at søknadsfristen er gått ut

Etter 31. mai 2022 kan du ikke lenger endre søknaden eller ettersende vedlegg. Ved behandling av søknaden vil statsforvalteren se bort fra eventuelle opplysninger og vedlegg som du har sendt etter fristen. Hvis du har fått dispensasjon og leverer søknad etter 31. mai 2022, må du levere søknaden på papir.
 

Fant du det du lette etter?