Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/51

Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkeveiledning

7. Utbetaling og vedtaksbrev

Alle som har fått søknaden sin behandlet innenfor normal tid, får utbetalt tilskuddet ved hovedutbetalingen 1.juli 2022. Hvis statsforvalteren må bruke lengre tid for å behandle din søknad, vil du få vedtaksbrev og utbetaling så snart søknaden er ferdigbehandlet.

Forsinkelser i saksbehandlingen kan skyldes:

  • usikkerheten om hvorfor opplysninger i søknaden ikke stemmer overens med andre opplysninger
  • kontroll av din søknad etter risikobasert kontrollplan
  • andre forhold der statsforvalteren trenger lengre tid til saksbehandling.

Når du mottar tilskuddet ditt, vil du samtidig motta et vedtaksbrev i din meldingsboks i Altinn eller per post. Hvis du har levert søknaden elektronisk, vil du i tillegg til melding om vedtak motta SMS og/ellere-post med varsel om dette.

Har du fått for mye utbetalt eller skylder du penger?

Hvis du ser at du har fått utbetalt for mye tilskudd, må du ta kontakt med statsforvalteren og informere om dette. Statsforvalteren vil kreve for mye utbetalt tilskudd tilbakebetalt. Hvis du selv er skyld i feilutbetalingen, kan statsforvalteren i tillegg kreve forsinkelsesrente fra den datoen du mottok for mye tilskudd. I grovere tilfeller kan tilskuddet bli avkortet.

Hvis din siidaandel eller reinlag skylder penger til reindriftsmyndighetene, kan det skyldige beløpet bli  trukket fra tilskudd til siidaandeler og reinlag for 2021/2022 før tilskuddet utbetales (motregning).
Statsforvalteren skal oppgi i tilskuddsvedtaket hvilke krav som motregnes i tilskuddet og hvor stort beløpet er. Hvis du ikke er enig i at du skylder penger eller at du skylder så mye som statsforvalteren har oppgitt, ta kontakt med statsforvalteren.

Andre offentlige krav, for eksempel skattekrav, kan også bli motregnet i tilskuddet før utbetaling.

Fant du det du lette etter?