Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/51

Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkeveiledning

Innhold på siden:

5. Endringer i innsendt søknad

Du kan endre innsendt søknad frem til søknadsfristen
Hvis du oppdager feil i søknaden som du allerede har sendt inn eller ønsker å gjøre endringer i innsendt søknad, logger du deg inn i søknaden på samme måte som da du sendte den. Klikk på
«Endre og lever søknad» og gjør endringer du ønsker. Husk at du må kontrollere og sende søknaden på nytt for å få endringene registrert.

Du kan endre søknad og legge ved flere vedlegg frem til søknadsfristen. Du bør likevel gjøre det bare i unntakstilfeller. Ikke send søknaden hvis du er usikker på om du må endre den i etterkant. Endring av søknaden en eller flere ganger etter levering vil skape merarbeid for statsforvalteren og kan resultere  i at vedtak om tilskudd blir feil, eller at du får tilskuddet utbetalt senere. Du bør derfor vente med å sende søknaden til du har alle nødvendige opplysninger og vedlegg.

NB! Vedlegg og opplysninger som du sender etter søknadsfristen vil ikke bli lagt til grunn ved behandling av søknaden.
 

Fant du det du lette etter?