Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/51

Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkeveiledning

2. Er alt på plass før du skal fylle ut og levere søknad?

Sett deg inn i regelverket før du leverer

NBl Før du fyller ut og leverer søknaden må du ha satt deg  inn i regelverket som berører deg og din siidaandel.

Lever gjerne elektronisk

Vi ønsker at flest mulig leverer søknad elektronisk via Altinn. Husk at du kan bare levere elektronisk søknad hvis du har levert elektronisk Melding om reindrift. Hvis du leverer søknaden elektronisk, må
du passe på at du har elektronisk ID til å logge inn via Altinn. Godkjent elektronisk ID er MinlD, BanklD, Buypass, Commfides og BankID  på mobil.

Levering av søknad på papir

Hvis du leverer søknaden på papir, må du passe på at adressen til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde er korrekt. Statsforvalterens kontaktopplysninger kan ha endret seg siden siste gang du søkte.

Husk å fylle ut kontaktinformasjon og bankkontonummer slik at statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan få tak i deg, sende ut vedtak og utbetale tilskudd. Dobbeltsjekk at informasjonen du sender i  søknaden er riktig.

Hvis du sender søknaden på papir, må du signere den ved håndsignatur. Hvis du og din ektefelle/samboer har felles siidaandel, må begge ledere signere søknaden.

Ikke lever søknad på e-post

Av hensyn til personvern og andre sikkerhetsmessige hensyn skal du ikke sende søknaden per e-post.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen eller søknaden?

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen eller utfylling av søknad, må du ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde for å få veiledning. Ta kontakt i god tid før søknadsfristen  utløper.

Overføring av siidaandel i driftsåret 2021/2022

Hvis du har fått overført en siidaandel til  deg i løpet av driftsåret 2021/2022,  er det  du som skal levere søknad om tilskudd. Hvis du har overført siidaandelen til andre i løpet av driftsåret, er det den nye lederen som skal levere søknad.

Spesielt om reintall

Husk at du skal søke om tilskudd på bakgrunn av reintallet i siidaandelen per 31. mars 2022. Du må derfor ha oversikt over reintallet til alle medlemmer i din siidaandel på denne datoen.

Statsforvalteren gjennomfører jevnlige kontroller av reintall ved offentlig kontrollert telling. Hvis resultatet fra slik telling viser at ditt reintall per 31. mars 2022 var høyere enn det du oppga i Melding om reindrift, kan statsforvalteren omgjøre ditt vedtak om tilskudd.
 

Fant du det du lette etter?