Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/51

Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkeveiledning

Oversikt over endringer

Endringer gjeldende fra 1.juli juli 2021

Forskriften som helhet er endret som følge av generelle begrepsendringer på to punkter:

  • «tamreinlag» er erstattet med «reinlag»,jf. Forskrift av 22. juni 2021 nr. 2269 om endring i flere forskrifter som følge av navneendring fra tamreinlag til reinlag
  • «fylkesmannen» er erstattet med «statsforvalteren», jf. Forskrift av 22. desember 2020 nr. 3044 om endring i flere forskrifter som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen.

Det er videre gjort endringer i følgende bestemmelser:

Kravet om inntekt for å få kvinnetilskudd endres

  • § 8 andre ledd - Kravet om inntekt fra reindriften er redusert fra 75 til 50 prosent av all inntekt.

Etableringstilskudd utvides

  • § 9 første ledd - Ordningen med etableringstilskudd er utvidet til å omfatte dem som får opprettet siidaandel før fylte 35 år.

Satsen for produksjonspremie økes

  • § 10 første ledd - Satsen for beregning av produksjonspremie er økt fra 36 til 39 prosent av avgiftspliktig salgsinntekt.

Øvre tak for reinlagets inntekt økes

  • § 10 andre ledd - Øvre tak for beregningsgrunnlaget for produksjonspremie til reinlag er økt fra 1 mill. Kroner til 1,25 mill. kroner.

Nytt krav om felles siidaandel for ektefelle-/samboertillegg

  • § 12 første ledd - Ektefelle-/samboertillegg kan bare innvilges siidaandeler ledet av ektefeller/samboere i fellesskap.
     

Fant du det du lette etter?