Til hovedinnhold

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode

1. Hovedplan og handlingsplan

Ansvarlig 

Statsforvalter  

Medvirkende  

  • Kommuner 
  • Skogeiernes interesse- organisasjoner 
  • Sertifikatholdere 

Om oppgaven  

Statsforvalteren skal utarbeide en fylkesvis og 10-års rullerende plan for gjennomføring av skogbruksplanprosjekter. Hovedplanen skal inneholde overordnet informasjon om aktuelle prosjekter. De nærmeste 3-4 årene i hovedplanen skal ha en handlingsplan der det er mer detaljert informasjon om de aktuelle prosjektene. Handlingsplanen skal legges inn i ØKS. Hvis hovedplanen foreligger som et dokument, skal denne lastes opp i ØKS. Med bakgrunn i handlingsplanen anmoder statsforvater Landbruksdirektoratet om tildeling fra LUF-midler det enkelte år. Statsforvalteren setter de tildelte midlene fra Landbruksdirektoratet i ansvar på de aktuelle prosjektene. Statsforvalteren skal kunngjøre muligheten for å få tilskudd til skogbruksplanlegging i de aktuelle prosjektområdene overfor relevante aktører (andelslag, kommunen med flere). 

Fant du det du lette etter?