Til hovedinnhold

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode

Innhold på siden:

Krav til tilbudsinnbydelse og avtale

For at Statsforvalteren skal kunne godkjenne og gi tilsagn om tilskudd til skogbruksplanlegging er det noen krav som må oppfylles i tilbudsinnbydelse og avtale om oppdrag. 

Avtale om oppdraget inngås mellom prosjektgruppa på vegne av skogeiere som bestiller skogbruksplan og oppdragstaker. 

Kriterier som må framgå i tilbudsinnbydelse og avtale 

 • formålet med taksten 
 • prosjektorganisering må beskrives slik at det er i henhold til forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og anbefalinger gitt i rundskriv til forskriften 
 • prosjektplan/framdrift/milepæler må fremgå 
 • det må forutsettes en oppslutning/planbestilling i tråd med forskriften 
 • produktinnhold skal være spesifisert og forskriftens krav må være oppfylt 
 • skogeier skal gis god anledning til medvirkning i prosessen 
 • spesifikasjon av hva som skal være fakturaareal må beskrives nøyaktig, da dette kan være kilde til misforståelse og dermed ulik behandling av tilbud 
 • beskrivelse av rutiner for utbetaling av tilskudd til skogeier må fremgå av avtalen 
 • rutiner for reklamasjon skal fremgå av avtalen 
 • avtalen må inneholde regler for håndtering av tvister 
 • rettighetsforhold til data i henhold til forskriften må fremkomme av avtalen (oppdragstaker må fraskrive seg rettigheter de måtte ha etter åndsverksloven)  
 • leveranse av data til NIBIO skal følge den til hver tid gjeldende leveransespesifikasjon (Landbruksdirektoratet) 

Følgende dokumenter skal lastes opp i ØKS 

 • tilbudsinnbydelse med kravspesifikasjon 
 • avtale om oppdraget 
 • tilsagnsbrev fra Statsforvalteren 
 • eventuelle andre viktige dokumenter 
 • dokumenter fra MiS-registringer: 
 • dokumentasjon på inngangsverdier. 
 • dokumentasjon av utvelgelsesprosess. 
 • rapport fra behovsanalysen ved revisjonsprosjekter 

Fant du det du lette etter?