Til hovedinnhold

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode

Innhold på siden:

Hovedoppgaver og ansvarsforhold

Skogsbruksplanlegging deles ofte opp i for- og hovedprosjekt. I mange tilfeller vil innledende arbeider til selve skogsbruksplanarbeidet, gjennomføres som et forprosjekt. Hovedprosjektet består som regel av to deler, prosessen før avtalen om oppdraget inngås og selve gjennomføringen av skogbruksplanleggingen.

Aktiviteter 

Ansvarlig 

Medvirkende 

 1. Hovedplan og handlingsplan 

Statsforvalter 

 • Kommuner 
 • Skogeiernes interesse- organisasjoner 
 • Sertifikatholdere 
 1. Forarbeider 

Statsforvalter 

 • Relevante aktører 
 1. Forprosjekt 

  

Statsforvalter 

 • Kommune 
 • Skogeiernes interesseorganisasjoner              
 • Sertifikatholder(e) 
 1. Hovedprosjekt 

Prosjektgruppe 

 • Kommune 
 • Statsforvalter - Landbruk 
 • Skogeiernes representanter 
 • Sertifikatholder (e) 
 • Tilbydere 

Fant du det du lette etter?