Til hovedinnhold

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode

Innhold på siden:

2. Forarbeider

Ansvarlig 

Statsforvalter 

Medvirkende  

Relevante aktører 

Om oppgaven  

Under forarbeidet innhentes grunnleggende informasjon om arealsituasjonen og eiendomsforhold. Dette gir grunnlag for avgrensing av takstområdet samt vurdering av takstmetoder og detaljeringsnivå på ulike arealkategorier, slik at planene i størst mulig grad tilpasses skogeiernes behov.  

I dette arbeidet er det viktig å trekke inn lokal kompetanse representert ved skogbruksmyndighet i kommunen og skogeierorganisasjonene. 

Fant du det du lette etter?