Til hovedinnhold

Agros – saksbehandling

Innhold på siden:

12. Fatte et nytt vedtak

Det kan fattes nye vedtak på saker som ligger med status «Vedtak sendt». For saker som er avsluttet, må saken gjenåpnes før det kan fattes nytt vedtak.

For å fatte et nytt vedtak:

 • Steg 1: Velg "Oppgaver". 
 • Steg 2: Velg "Fatte nytt vedtak". 
 • Steg 3: Du får opp et vindu hvor du skal velge årsak til nytt vedtak. Hvis du velger omgjøring etter klage eller Omgjøring etter eget initiativ, så må du velge hvilken instans du tilhører.
  Førsteinstans - enheten som har saksbehandlet saken
  Klageinstans - nærmest overordnet forvaltningsorganet som har truffet vedtaket
  Overordnet klageinstans - nærmest overordnet forvaltningsorganet til klageinstansen
 • Steg 4: Utfør de nødvendige endringene
 • Steg 5: Skriv en begrunnelse for årsaken til at det er fattet nytt vedtak. Her finnes det ingen brevmal med standard tekst. Teksten du skriver i feltet "Begrunnelse" flettes derfor inn i en tom brevmal
 • Steg 6: Velg "Forhåndsvis vedtaksbrev", og sjekk at brevet som sendes til søker ser ok ut
 • Steg 7: Send saken til godkjenning

Merk!

 • Hvis du skal endre tilskuddsbeløpet, så må du også ta med det som er utbetalt på saken slik at tilskuddsbeløpet blir det totale og ikke kun det som skal økes.
 • Hvis du legger inn et lavere tilskuddsbeløp enn det som er blitt utbetalt, så vil systemet automatisk kreve tilbake det som er utbetalt for mye.
   

Godkjenning av nytt vedtak 

For godkjenning, se godkjenne vedtak

Fant du det du lette etter?