Til hovedinnhold

Agros – saksbehandling

8. Endre gjennomførings- og rapporteringsfrist

For å endre gjennomførings- og rapporteringsfristen på en sak må du fatte et nytt vedtak.

  • Steg 1: Velg "Oppgaver".
  • Steg 2: Velg "Fatte nytt vedtak". 
  • Steg 3: Du får opp et nytt vindu. Velg årsak til omgjøring "Endring av gjennomførings- og rapporteringsfrist"
  • Steg 4: I seksjonen Fatte vedtak må du endre feltet "Frist for å gjennomføre og rapportere".

Merk! Det holder ikke å legge inn ny rapporteringsfrist i vedtaksbrevet. Dette fordi saker avsluttes automatisk baseret på datoen som er registrert i feltet "Frist for å gjennomføre og rapportere". Når en sak avsluttes, inndras midlene 60 dager etter rapporteringsfristen.

Agros skjermbilde som viser Endre gjennomføring- og rapporteringsfrist - Registrere ny dato.png
Agros skjermbilde som viser endre gjennomføring- og rapporteringsfrist - Registrere ny dato
  • Steg 4: Skriv en begrunnelse for årsaken til at det er fattet nytt vedtak. Her finnes det ingen brevmal med standard tekst. Teksten du skriver i feltet "Begrunnelse" flettes derfor inn i en tom brevmal.
  • Steg 5: Velg "Forhåndsvis vedtaksbrev", og sjekk brevet som sendes til søker. 
  • Steg 6: Send saken til godkjenning. 

Godkjenning av nytt vedtak 

For godkjenning, se godkjenne vedtak

Kontrollere rapporteringdato 

For å sjekke at rapporteringsdato har blitt riktig i systemet

  • Søke opp saken i "Avansert søk".
  • Gå inn på saken og velg «Oversikt over saken» og «Informasjon». 
Agros skjermbilde som viser endre gjennomføring- og rapporteringsfrist - kontroll av ny rapporteringsfrist
Agros skjermbilde som viser endre gjennomføring- og rapporteringsfrist - kontroll av ny rapporteringsfrist

Saker fra gammelt fagsystem (SATURN) 

For saker fra SATURN kan du velge funksjonen "Fatte nytt vedtak, kun endre frist". Denne åpner kun for mulighet til å endre frist for å gjennomføre og rapportere. Ellers er prosessen lik, som beskrevet over. 

 

Fant du det du lette etter?