Til hovedinnhold

Agros – saksbehandling

15. Regler for automatisk avslutning av en sak

Avslutte sak

42 dager før gjennomførings- og rapporteringsfristen utløper, sender løsningen automatisk ut et varselbrev til søker om at fristen snart utløper. Søker mottar melding på SMS og/eller e-post om dette varselet. Varselbrevet sendes også til kommunens arkiv.

Søkeren kan nå sende utbetalingsanmodning eller søke om forlenget frist hvis regelverket for ordningen tillater dette.

Hvis saken blir stående i status «Vedtak sendt» uten at prosjektfristen endres, vil løsningen ta tak i sakene igjen 60 dager etter at prosjektfristen er utløpt.

Saker uten tidligere delutbetalinger 

Saker uten tidligere delutbetalinger vil bli avsluttet og restmidler inndratt. 

Saker med tidligere utbetalinger

Saker med tidligere utbetalinger blir satt i status "Under avslutning", og vises på arbeidsbenken.  

For å avslutte saken 

  • Steg 1. Plukk opp saken i arbeidsbenken
  • Steg 2. Velg "Avslutte sak"

Hvis du vurderer at delutbetalingene ikke skal kreves tilbake, men at resttilskudd skal inndras og saken avsluttes, fullføres saksbehandlingen ved hjelp av denne funksjonen

Hvis du vurderer at delutbetalingene helt eller delvis skal kreves tilbake

  • Steg 1. Velg «Avbryte avslutte sak» for å få saken tilbake til status «vedtak sendt»
  • Steg 2. Velg «Fatte nytt vedtak»

Avbryte avslutte sak

Saker som er blitt automatisk satt til «Under avslutning» på grunn av utløpt prosjektfrist kan settes tilbake til aktiv.

  • Steg 1. Velg «Oppgaver»
  • Steg 2. Velg «Avbryte avslutt sak»

Saken går da tilbake til status «vedtak sendt».

Fant du det du lette etter?