Til hovedinnhold

Agros – saksbehandling

2. Fatte vedtak

Steg 1. Utarbeid forslag

  • Utarbeid forslag til vedtak under «Fatte vedtak» seksjonen.

Vedtaksbrev blir automatisk produsert basert på en felles mal. Det finnes maler for innvilget tilskudd, avslag og avvisning. Informasjon fra søknads- og saksbehandlerskjema flettes inn i vedtaksmalen. En stor andel av teksten i brevene er standardtekst.

De ulike ordningene har ulik informasjon og ulikt antall fritekstfelter som flettes inn i vedtaksbrevet.

Brevmalen sørger for at mange av punktene som må med i et vedtaksbrev blir ivaretatt. Saksbehandler er imidlertid ansvarlig for helheten i vedtaksbrevet og at forhold knyttet til det aktuelle tiltaket er tilstrekkelig beskrevet.

Vedtaksmalene kan bli endret og vi anbefaler at dere alltid forhåndsviser brevet og gjør dere kjent med malen før dere begynner å skrive vedtak.

Du kan  på et hvilket som helst tidspunkt benytte funksjonen “Forhåndsvis vedtaksbrev” for å se hvordan vedtaksbrevet ser ut.

Steg 2. Send til godkjenning

Når du har utarbeidet en innstilling

  • Send saken til godkjenning ved å benytte funksjonen “Send til godkjenning”.

Hvis godkjenner har satt opp ønske om varsling om nye saker til godkjenning, får vedkommende en e-post.  

Saken forblir på din arbeidsbenk til den er godkjent.

Fant du det du lette etter?