Til hovedinnhold

Rundskrivnummer 2021/13

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk

Kapittel 8. Plantevern

Formål 

Formålet med tilskuddene under plantevern er å stimulere til bruk av andre metoder for ugrasbekjempelse enn bruk av kjemiske plantevernmidler.  

§ 41 Ugrasharving i åker 

§ 41 

Det kan gis tilskudd for ugrasharving i korn og annet frø til modning. Det gis ikke tilskudd dersom det benyttes ugrasmidler før høsting, unntatt ved sprøyting mot floghavre og hønsehirse, eller ved nedsviing av oljevekster og åkerbønne.  

Arealer som Debio har klassifisert som karensareal eller økologisk drevet areal er ikke tilskuddsberettiget.

Tilskuddet utmåles per dekar. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til harving for å fjerne ugras i stedet for bruk av plantevernmidler.  

Tiltaket omfatter ugrasharving i korn og annet frø til modning. Krav om plantevernjournal ligger i forskrift om plantevernmidler og omfatter bruk av integrerte metoder.  

§ 42 Ugrasbekjempelse i radkulturer 

§ 42 

Det kan gis tilskudd for mekanisk ugrasbekjempelse eller flamming i radkulturer. Det gis ikke tilskudd dersom det benyttes ugrasmidler før høsting, unntatt ved nedsviing av potetris.  

Arealer som Debio har klassifisert som karensareal eller økologisk drevet areal er ikke tilskuddsberettiget. 

Tiltaksklasse: Flamming, mekanisk ugrasbekjempelse. 

Tilskuddet utmåles per dekar. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med Tilskuddet er å stimulere til metoder for å fjerne ugras uten bruk av plantevernmidler.  

Tiltaket innebærer mekanisk bekjempelse (radrensing, luking eller hypping i radkulturer) eller flammebehandling. Krav om plantevernjournal ligger i forskrift om plantevernmidler og omfatter bruk av integrerte metoder. Damping inngår ikke i tilskuddet.

Fant du det du lette etter?