Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2. Definisjoner

§ 2

I denne forskrift menes med:

  1. Drenering:

Tiltak for å fjerne overflødig vann fra et areal ved å lede bort overflatevann eller vann i jordprofilet.

  1. Grøfting:

Anlegging av åpne grøfter eller lukka drensledninger for oppsamling og bortledning av vann.

  1. Systematisk grøfting:

Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.

  1. Profilering:

Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning på arealet.

  1. Omgraving:

Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevnen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Ingen kommentarer.

Fant du det du lette etter?