Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer i forskriften de siste årene

Endringer gjeldende fra 2019

Fra 2019 var det ikke lenger noen minstegrense for beløp som kunne komme til utbetaling.

Endringer gjeldende fra 2018

I 2018 kom det en endring om forlenget gjennomføringsfrist. Dersom søknaden om å forlenge gjennomføringsfristen skyldes tørke i vekstsesongen 2018, skal kommunen innvilge forlenget gjennomføringsfrist med ett år. Dette gjelder bare for saker som allerede har fått innvilget tilskudd. Endringen innebærer at søker som sender søknad om forlengelse av gjennomføringsfristen skal få forlenget fristen med ett år dersom behovet for forlengelse skyldes tørke sommeren 2018.

Endringer gjeldende fra 2016

Fra 2016 kunne det også gis tilskudd til drenering av planerte arealer som tidligere ikke var grøftet. Kravet om at arealet tidligere skulle ha vært grøftet, gjaldt fortsatt for øvrige arealer.

Fant du det du lette etter?