Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Disse kommentarene gjelder for forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Kommentarene på denne siden er fra rundskriv 2019-15 og erstatter kommentarer i rundskriv 2018-57.

Det er ingen dispensasjonsbestemmelser i forskriften og det kan derfor ikke dispenseres fra regelverket.

Nedenfor følger kommentarer til enkelte av bestemmelsene i forskriften.

Fant du det du lette etter?