Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkår for å motta tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell fremgår av forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (link til RUF-forskriften) kapittel 6. Forskriften for søknadsåret 2022/2023 trådte i kraft 1.juli 2022.

For alle søknader etter RUF-forskriften gjelder noen generelle vilkår, saksbehandlingsregler, regler om utbetaling mv. Disse reglene er omtalt i fellesrundskrivet “RUF-forskriftens kapittel 1 – kommentarer til regelverk”.

For behandling av søknader om tilskudd gjelder reglene i forvaltningsloven. Forskrift, søkeveiledning og søknadsskjema for de tre forskjellige ordningene i forskriften er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?