Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

§ 6-8.Rapportering

§ 6-8

Tilskuddsmottaker må innen ett år etter at arbeidet er ferdigstilt sende inn rapport som skal omfatte regnskap, kart og bilder av områder som gjerdet er fjernet fra, og kvittering for levering av materialet til godkjent avfallsmottak. Rapport sendes Landbruksdirektoratet

Kilde: forskrift om Reindriftens utviklingsfond kapittel 6 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: – Rapportering

For at søker skal motta tilskuddet stilles det krav om at søkeren må dokumentere at arbeidet er gjort, i form av en rapport. Rapporten må inneholde oversikt over arbeidet, bekreftelse fra statsforvalteren om at gjerdematerialet er fjernet, samt bekreftelse fra mottak om at materialet er levert, eller en oversikt over hvilket materiale distriktet beholder selv og hva de eventuelt tenker å bruke materialet til. Rapporten skal sendes til Landbruksdirektoratet innen ett år etter at fjerningen av gjerdemateriale har funnet sted.

Fant du det du lette etter?