Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

§ 6-5.Utmåling av tilskudd

§ 6-5

Det kan gis tilskudd på inntil 80 prosent av tilskuddsgrunnlaget, jf. § 6-4

Kilde: forskrift om Reindriftens utviklingsfond kapittel 6 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Hvor mye tilskudd som kan utbetales avgjøres av RUF-styret. Både Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan komme med forslag/innstillinger til hvor mye som kan dekkes.

Fant du det du lette etter?