Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 6-1.Formål

§ 6-1

Formålet med tilskuddet er å bidra til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell som kan være til hinder og skade for vilt og/eller personer som ferdes i naturen. Ordningen gjelder ikke ved riving eller oppgradering av gjerdeanlegg som er i bruk

Kilde: forskrift om Reindriftens utviklingsfond kapittel 6 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Formålet med ordningen er å sikre god tilgang til natur både for vilt og mennesker. Ubrukte gjerder som ikke blir vedlikeholdt eller er i bruk har ingen funksjon for reindriftsnæringen og er til hinder for de som ferdes i naturen.

Med gamle gjerdemateriell menes gjerder som ikke lenger er i bruk. Dette kan enten være materialer som gamle stolper og nettinger, eller deler av gamle gjerder som ikke er vedlikehold og må rives/fjernes.

Annet punktum presiserer at ordningen ikke gjelder ved riving eller oppgradering av gjerdeanlegg som er i bruk. Fjerning av gjerdemateriell i forbindelse med riving eller oppgradering av allerede eksisterende gjerdeanlegg reguleres etter kapittel 3, og er ikke omfattet av denne ordningen.

Fant du det du lette etter?