Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

§ 6-6.Krav til søknad

§ 6-6

Søknad sendes til statsforvalteren i det fylket reinbeitedistriktet/reinlaget tilhører.

Søknaden skal inneholde kart og bilder som viser beliggenheten til gjerdemateriellet og et overslag over kostnadene ved fjerning av gjerdemateriellet, jf. § 6-4.

Søker er ansvarlig for at søknaden er fullstendig og korrekt utfylt

Kilde: forskrift om Reindriftens utviklingsfond kapittel 6 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden skal sendes til statsforvalteren. Dette på bakgrunn av at statsforvalteren har erfaring med hvordan søknadene skal behandles, ettersom den opprinnelige ordningen om fjerning av gammelt gjerdemateriell ble behandlet av statsforvalteren, mens Landbruksdirektoratet sto for utbetalingen. Videre vil det være lettere fort statsforvalteren å dra på befaring til distriktene i sine områder.

Andre ledd: Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde to elementer. Det første elementet søknaden skal inneholde, er en beskrivelse som viser beliggenheten til gjerdematerialet. Beskrivelsen skal være i form av kart og bilder. Dette er for at statsforvalteren skal få oversikt over hvor materialet ligger, hvordan de skal foreta befaringen og når en slik befaring kan finne sted. Eksempelvis kan noen områder være lettere tilgjengelig om vinteren enn om sommeren, hvor det vil være best å foreta en befaring på vinter med snøscooter.

Det andre elementet søknaden skal inneholde er en oversikt over kostnadene ved fjerningen av gjerdematerialet. Kostnadsoversikten må legges ved slik at statsforvalteren får en oversikt over hvor mye søker anslår at fjerningen vil koste.

Tredje ledd: Søker er ansvarlig for at søknaden er riktig

Søker signerer på at all informasjon er rett og at søker kan bli ansvarlig for feil i søknaden. Resultatet av feil kan medføre avslag eller tilbakebetalingskrav m.m.

Fant du det du lette etter?