Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

§ 6-7.Behandling av søknaden

§ 6-7

Statsforvalteren kontrollerer at søknaden er korrekt utfylt, at all nødvendig dokumentasjon følger vedlagt og vurdere søkers kostnadsoverslag.

Statsforvalteren skal ved behov foreta en befaring av området som gjerdemateriellet befinner seg i.

Statsforvalteren oversender en vurdering av søknaden og nødvendig dokumentasjon til

Landbruksdirektoratet som forbereder saken for behandling i fondsstyret, jf. § 1-9

Kilde: forskrift om Reindriftens utviklingsfond kapittel 6 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelser

Første ledd: Kontroll av søknaden

Ettersom statsforvalteren har mest erfaring med slike søknader, foretar de en vurdering av dokumentasjon og etterspør dersom det skulle mangle noe. De vurdere også et eget kostnadsoverslag basert på dokumentasjonen som er sendt inn.

Andre ledd: Befaring

Statsforvalteren avtaler med distriktet om gjennomføringen av befaringene. Befaringene burde skje senest et år etter at søknaden er kommet inn. Om det blir forsinkelser må statsforvalteren informere Landbruksdirektoratet om hvorfor.

Tredje ledd: Oversendelse til Landbruksdirektoratet

Siden ordningen er lagt under RUF, vil statsforvalteren først klargjøre søknaden, se over dokumentasjon før den sendes til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet ser igjennom søknaden og statsforvalterens vurdering, før det skrives en innstilling som presenteres for RUF-styret. RUF-styret fatter vedtak som sendes ut av Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?