Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Innhold på siden:

Endring i innsendt søknad

Hvis dere ønsker å gjøre endringer i søknaden, må dere ta kontakt med statsforvalteren og gi beskjed om hvilke endringer dere ønsker å gjøre og eventuelt sende inn ny dokumentasjon. Dere kan gjøre endringer i en innsendt søknad helt frem til søknadsfristen. Det samme gjelder innsending av vedlegg til søknaden.

Fant du det du lette etter?