Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Innhold på siden:

Etter at søknadsfristen er gått ut

Hvis dere ikke har levert søknaden innen 15. juli er det ikke lenger mulig å levere søknad med mindre dere har fått innvilget dispensasjon fra søknadsfristen. Dispensasjon fra søknadsfristen kan kun gis i tilfeller der en spesiell, forbigående omstendighet utenfor deres kontroll er årsaken til at søknaden ikke ble levert i tide. 

Det er statsforvalteren som mottar, behandler og avgjør søknader om dispensasjon fra søknadsfristen. Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak som statsforvalteren fatter. 

Hvis søknadsfristen er passert og dere ikke har fått dispensasjon fra søknadsfristen, kan dere ikke lenger gjøre endringer i søknaden eller legge ved flere vedlegg. Opplysninger og vedlegg som dere sender på papir eller e-post etter søknadsfristen vil ikke bli tatt hensyn til ved behandling av søknaden deres. Statsforvalteren vil derfor behandle deres søknad ut fra opplysninger og vedlegg som foreligger ved søknadsfristen. 

Dispensasjon 

Dere kan søke statsforvalteren om dispensasjon fra søknadsfristen. Med unntak av akutte uforutsette hendelser må dere sende søknad om dispensasjon før søknadsfristen har gått ut. 

Det gis ikke dispensasjon fra andre bestemmelser i forskriften. 

Fant du det du lette etter?