Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Er alt på plass før du skal fylle inn søknad?

NB! Før dere fyller ut og leverer søknaden må dere sette dere inn i regelverket som berører deres distrikt/reinlag som søker. 

For mer informasjon se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 1

Viktig informasjon 

  • Husk å sende revisorgodkjent regnskap fra foregående år. 
  • Dersom dere har vedtatt en ny distriktsplan/reindriftsplan, skal denne være sendt statsforvalteren når dere søker om tilskudd. 
  • Dere må fylle ut både søknadsskjema og rapporteringsskjema. I rapporteringsskjemaet rapporteres hva dere har brukt tilskuddet på. Det kreves ikke at dere har brukt tilskudd på alle tiltak, men tiltakene det er brukt tilskudd på skal rapporteres på i regnskap og/eller rapporteringsskjemaet. 

Fant du det du lette etter?