Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Innhold på siden:

Utbetaling

Dere får utbetalt hele tilskuddet ved innvilgelsen. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet til distriktets eller reinlagets bankkonto. 

Dere må selv overføre egen avsetning og tilskudd for avsetning til kriseberedskap til egen bankkonto. 

Fant du det du lette etter?