Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Innhold på siden:

Klage og omgjøring av vedtak

Klage sendes til statsforvalteren i deres reinbeiteområde. Både statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan omgjøre vedtaket. Les mer om klage og omgjøring på vår felles veileder for alle ordninger punkt 6 for informasjon.

Fant du det du lette etter?