Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Formål og regelverk

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gi reinbeitedistrikter og reinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet. Det er også et mål at distriktsstyrene og styrene i reinlagene skal ha kjønnsbalanse. 

Formålet med avsetning og tilskudd til kriseberedskap er å legge til rette for reinbeitedistriktenes og reinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse med beitekriser. 

Rundskriv og utdypende beskrivelse av regelverket 

På Landbruksdirektoratets nettside finner du kommentarer til regelverk som gir utdypende forklaring av regelverket for tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. 

Dette rundskrivet er rettet mot saksbehandlere, men søkere kan også finne nyttig informasjon i dette rundskrivet, der det blant annet fremgår hvilke retningslinjer saksbehandlerne bruker i sine vurderinger. 

Hvis du har spørsmål om regelverket som du ikke finner svar på i rundskrivene eller i denne veilederen, kan du ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Fant du det du lette etter?