Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Innhold på siden:

Hvem kan søke?

Det er reinbeitedistrikter og reinlag som kan søke tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. Tilskuddet kan deles i et grunnbeløp, variabelt tilskudd og tilskudd til avsetning til kriseberedskap. 

Reinbeitedistrikter og reinlag, inkludert Trollheimen, Femund og 30A, 30B og 30C kan søke på grunnbeløpet. 

Reinbeitedistrikter kan i tillegg søke på det variable tilskuddet. Det variable tilskuddet utgjør en viss sum per siidaandel i distriktet som har fått innvilget produksjonspremie i minst ett av de tre foregående driftsårene. Det variable tilskuddet gjelder ikke reinlagene og distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund. 

Det er et vilkår for å få tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag at en del av tilskuddet avsettes til kriseberedskap. Det utbetales da tilskudd til avsetningen med inntil 150 prosent av den avsatte summen, begrenset opp mot 25 prosent av totalt tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. 

Fant du det du lette etter?