Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Oversikt over endringer

Endringer gjeldende fra 1.juli juli 2022 

§ 1-2 

Utvidelse av bruksområdet for tilskuddet er tatt inn som ny bokstav g til også å gjelde felles investering i utstyr som kan bidra til klimatilpassning. 

§ 1-3 

Bestemmelsens bokstav e endres, for å presisere at vilkåret om at reinbeitedistriktet/reinlaget har avsatt midler til kriseberedskapsfondet ikke gjelder for distriktene 17, 30A, 30B, 30C og Femund 

§ 1-4 

Grunnbeløpet økes for distriktstilskudd med 40 000 kroner for distriktene nevnt i § 1-4 første ledd, 90 000 kroner for distriktene 30A, 30B, 30C og 16, 22 500 kroner for distriktene 17 og Femund, og 45 000 kroner for reinlagene, jf. avtalens punkt 3.1 

Satsene for grunnbeløpet justeres i tråd med reindriftsavtalen som følger: 

 • Første ledd: Grunnbeløp til administrasjon og ressursforvaltning til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med inntil 167 000 kroner. 
 • Andre ledd: Tilskudd til administrasjon og ressursforvaltning utgjør: 
  • inntil 322 500 kroner for reinbeitedistrikt 17 (bokstav a), 
  • inntil 390 000 kroner for reinbeitedistrikt 16 (bokstav b), 
  • inntil 390 000 kroner for hvert av distriktene 30A, 30B og 30C (bokstav c), 
  • inntil 97 500 kroner for Femund reinbeitedistrikt (bokstav d), 
  • inntil 195 000 kroner til hvert av reinlagene (bokstav e). 

§ 1-6 Andre ledd 

Får et nytt andre punktum om at tilskudd til kriseberedskap ikke utbetales til distriktene 17, 30A, 30B, 30C og Femund. 

§ 1-10 andre ledd 

Det er gjort en endringen som skal tydeliggjøre at tilskuddsmottaker har en plikt til å rapportere. Det presiseres også at plikten til å rapportere om bruken av tilskudd for siste driftsår gjelder for de som har mottatt tilskudd etter forskriften foregående år. Distrikter/reinlag som tidligere ikke har oppfylt vilkårene etter § 1-3, er ikke pliktige å rapportere om bruk av tilskudd foregående år. 

§2-4 

Fristen for rapportering i paragrafens første ledd endres fra to til fire måneder 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. juli. 

Fant du det du lette etter?