Til hovedinnhold

Rundskriv 2022-11

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning

Dette dokumentet gir instrukser og retningslinjer for saksbehandling og kontroll av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning i jordbruket. I tillegg til retningslinjene i dette dokumentet, må kommunen ha etablert internkontroll og egne utfyllende rutiner for behandling av søknader om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket. 

Fant du det du lette etter?