Til hovedinnhold

Rundskriv 2022-11

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling

8. Dispensasjonskoder og merkekoder

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller innvilge dispensasjon fra enkelte vilkår. Statsforvalteren må i slike tilfeller fatte et særskilt vedtak om dette. Enkelte typer dispensasjoner må registreres i eStil PT for at man skal kunne behandle søknaden i fagsystemet (såkalte «dispensasjonskoder»). Det finnes også andre særskilte tilfeller som krever en merking av søknadene (såkalte «merkekoder») for at søknadene kan behandles.  

Registrere dispensasjonskoder i eStil PT

Kommunene skal veilede søker om muligheten til å søke dispensasjon. Der kommunen mottar søknad om dispensasjon, skal den sendes til statsforvalteren sammen med kommunen sin vurdering av saken. Statsforvalteren må vurdere dispensasjonssøknaden og sende svar til foretaket med kopi til kommunen. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller innvilge dispensasjon fra enkelte vilkår i forskriften jf. forskriftens § 9, og fra enkelte vilkår i jordbruksavtalen. Statsforvalteren må i slike tilfeller fatte et særskilt vedtak om dette.  

For nærmere omtale av vilkårene for dispensasjon, se kommentarer til regelverket for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 9.  

Enkelte typer dispensasjoner (såkalte «dispensasjonskoder») må registreres i eStil PT for at man skal kunne behandle søknaden i fagsystemet. Dispensasjonskodene registreres av statsforvalteren i eStil PT, under menypunktet «Dispensasjoner». For disse kodene skal statsforvalteren registrere når søknad om dispensasjon er mottatt, gyldighetsperiode og søknadsår. Begrunnelsen for vedtaket kan skrives inn, eller det kan vises til et vedtaksbrev.  

Der det er lagt inn en dispensasjonskode som medfører at søker skal fylle inn nye opplysninger, må det gis beskjed til foretaket om at det må logge inn i Altinn og legge inn/endre opplysninger i søknaden innen den gyldighetsperioden som er satt. Er det registrert en dispensasjon, vil dette være synlig i søknaden for søker og saksbehandler. 

Oversikt over dispensasjonskodene 

Dispensasjonskodene i eStil PT er:  

Dispensasjon i inaktivt søknadsår

Et søknadsår blir satt som inaktiv når et nytt søknadsår åpnes i eStil PT. Hvis det registreres dispensasjon i et inaktivt søknadsår (tidligere søknadsår), er det ikke mulig for foretaket selv å legge inn/endre egne søknadsopplysninger. Kommunen må da registrere søknaden på vegne av foretaket. Fremgangsmåten for dette er beskrevet i Forberedende arbeid og hendelser før saksbehandling – Søknad på papir.  

Dispensasjoner som ikke registreres i eStil PT

Dispensasjoner fra andre vilkår i forskriften skal ikke registreres med denne rutinen, og må behandles utenfor eStil PT. Hvis dispensasjon innvilges, endrer saksbehandler «Godkjente opplysninger» i tråd med vedtaket om dispensasjon. Det må legges inn begrunnelse for avviket. 

Registering av merkekoder

Det finnes noen særskilte tilfeller som krever en merking av søknadene (såkalte «merkekoder») for at søknadene kan behandles. Kommunen og statsforvalteren kan registrere merkekoder ved å gå til menypunktet «Merkekoder» i menyfeltet i eStil PT. Hvis et foretak har gyldige merkekoder fra tidligere søknadsår, vil dette være forhåndsutfylt i søknaden.  

Oversikt over merkekodene

Søknadene kan merkes med følgende koder:  

Fant du det du lette etter?