Til hovedinnhold

Rundskriv 2022-11

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling

Oversikt over endringer

 

Endringer gjeldende fra 18.02.2022

(Endringer fra forrige rundskriv (2021-6)

Kapittel 6 om saksbehandling og kontroll

  • Det er satt inn informasjon om at søker kan oppdatere kontaktopplysninger på Min side i Altinn etter at søknadsfristen har gått ut.
  • Det er satt inn informasjon om at søker kan laste opp dokumentasjon til søknaden på Min side i Altinn etter at søknadsfristen har gått ut.
  • Fra og med søknadsomgangen 2022 vises spørsmålene om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan i seksjon Egenerklæring kun i del 2 av søknaden.
  • Seksjon Dialog og Dokumentasjon er slått sammen til seksjon Dokumentasjon og dialog. 

Kapittel 12 om arkivering

  • Saksbehandler kan registrere saksår og saksnummer for alle søknader samtidig ved å klikke på «søknader» og «registrer sekvensnummer» i menylinjen i eStil PT. Det er også mulig å registrere arkivreferanse manuelt i hver enkelt søknad.

Kapittel 13 om Statsforvalterens oppgaver

  • Oppdatert omtale av Statsforvalterens oppgaver i tråd med endringer i Hovedinstruksen, tildelingsbrev og ny veileder for kontroll med tilskuddsforvaltningen (av 4.1.2022).  

Fant du det du lette etter?