Til hovedinnhold

Rundskriv 2020-19

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

2. Viktige datoer

Mandag 22. juni 2020 

Frist for å sende inn nye kartlag for prioriterte områder (FM)  

Frist for å sende inn ønske om endringer i egenerklæringer (FM)  

Onsdag 12. august 2020 

Frist for å åpne søknadsomgangen (FM) 

Mandag 31. august 2020 

Frist for å melde inn navn på nye beiteområder/endringer i navn for kommende søknadsomgang, til Landbruksdirektoratet (FM). 

Tirsdag 15. september 2020 

Søknadsregistreringen åpner. Søkerne kan begynne å sende inn søknader. 

«Telledato» i RMP 

Fylkesmannen fastsetter telledato for aktuelle tiltak i RMP. Telledatoen kan være forskjellig for ulike tiltak. 

Søknadsfrist i fylkene 

Fylkesmannen setter frist for å levere inn hhv. OBB- og RMP søknader. Etter søknadsfristen for RMP kan kommunen begynne saksbehandling av RMP-søknader. OBB-søknader kan behandles også før søknadsfrist. 

Behandlingsfrist i kommunene 

Kommunen skal ha behandlet (godkjenne, avslå eller avvise) søknader innen den datoen som fylkesmannen setter. 

Fredag 5. februar 2021 

Frist for låsing av satser (FM). 

Fredag 19. februar 2021 

Frist for endelig vedtak (attestering) av søknadene (kommunen). 

Torsdag 25. februar 2021 

Frist for endring av kontonummer i Altinn (og i LREGtjenester (kommunen)). Fra og med denne datoen jobber Landbruksdirektoratet med å tilrettelegge for hovedutbetalingen. Søkerne får tilskuddsbrevet i tidsrommet mellom 26. februar og 12.mars (varierer mellom fylkene). 

Fredag 12. mars 2021 

Utbetalingsdato for hovedutbetalingen (Landbruksdirektoratet). Dette er dagen søkerne får pengene på konto. 

Fant du det du lette etter?