Til hovedinnhold

Rundskriv 2020-19

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning

Vilkårene for å motta regionalt miljøtilskudd er fastsatt i instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket, de gjeldende regionale forskriftene og retningslinjene fastsatt av statsforvalteren. 

I denne instruksen kommenterer Landbruksdirektoratet de reglene i RMP- forskriftene som er felles for alle fylker, det vil si de bestemmelsene som framgår av instruksen for regionale miljøtilskudd, fastsatt 23.11.2018 og oppdatert 5.5.2020. Detter er for å sikre forutsigbarhet og likebehandling. 

Fant du det du lette etter?