Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/45

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

5. Forberedelser før saksbehandling

Saksbehandler må sørge for å få tildelt riktig rolle i fagsystemet Agros for å håndtere forvaltning av ordningen. Saksbehandler må ha oversikt over rammer og forbruk og hvor mye midler som er totalt disponibelt før saksbehandlingen starter. 

Saksbehandler må gjøre seg kjent med føringer i styringsdokumenter og eventuelle endringer i regelverket. 

Ved at kommunen forvalter søknader om tilskudd til Utvalgte kulturlandskap, verdensarvordningen og andre tilskuddsordninger i landbruks- og miljøforvaltningen, kan det bidra til økt måloppnåelse ved å se virkemidlene i sammenheng.  

Fant du det du lette etter?