Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/45

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning

Dette dokumentet, rundskriv 2021/45, gir veiledning og instruks for forvaltningsansvar og saksbehandling av søknad om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Mye av innholdet i dette dokumentet er hentet fra Landbruksdirektoratets brev datert 20.1.2020 om fastsettelse av ny forskrift, samt styringsdokumenter.

Dokumentet må leses i sammenheng med dokumentet som gir kommentarer og utdypende forklaringer til forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Fylkesmannen endret stillingstittel 1.1.2021. Fylkesmannen ble statsforvalteren. I dette dokumenteter er nytt navn tatt i bruk.

Fant du det du lette etter?