Til hovedinnhold

Handelsavtaler

Oversikt over stortingsdokumenter og annen informasjon om aktuelle landbruksrelaterte handelsavtaler.

Landbruksdirektoratet arbeider med faglige analyser og grunnlagsmateriale til bruk i internasjonale forhandlinger (WTO, EU, EFTA), og bistår også i forhandlingene. Nye tollsatser og kvoter for landbruksvarer innarbeides i forvaltningen når avtalene iverksettes.  

EU er vår viktigste handelspartner, og artikkel-19-avtalen er sentral i reguleringen av handelen med EU. 

Oversikt over dokumenter og avtaler