Til hovedinnhold

Rundskriv 2022-75

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Regler om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er regulert av:

  • Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 
    Vilkårene for å motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning står i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2015. 
  • Jordbruksavtalen 
    Utmålingsreglene for hvor mye tilskudd hver enkelt søker kan gis, herunder tilskuddssatsene, soner, driftssenter og definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, går fram av jordbruksavtalen. Hvilke tilskudd foretaket kan søke på og hva som er telledato/periode, er også fastsatt i jordbruksavtalen.
  • Forvaltningsloven 
    For behandlingen av søknader gjelder reglene i forvaltningsloven.

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Regelverk for ekstrautbetalingen er forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 og jordbruksavtalen. Det er utarbeidet eget rundskriv med kommentarer til regelverket og saksbehandlingsrutiner for ekstrautbetalingen, se rundskriv 2022-38

Fant du det du lette etter?