Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-47

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer

Endringer fra 18.2.2022

I kommentarene til § 11 første ledd er andre avsnitt under "Foretaket må drive eller ha drevet virksomheten i strid med "annet regelverk for jordbruksvirksomhet" tatt ut, grunnet fastsatte endringer i miljøkravbestemmelsene i § 4 tredje og fjerde ledd 14. oktober 2021.

Endringer fra 3.12.2021

(Endringer fra forrige rundskriv 2021-5)

Den 14. oktober 2021 ble det fastslått endringer i miljøkravbestemmelsene i § 4 tredje og fjerde ledd i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Brudd på miljøkravene medfører nå avkorting i tilskuddet etter § 4, til forskjell fra tidligere hvor det medførte fullt avslag. Se omtale av øvrige endringer under § 4.

 

Fant du det du lette etter?