Til hovedinnhold

Rundskriv 2022-75

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Endringer fra 7.10.2022

(Endringer fra forrige rundskriv 2021-47)

I kommentarene til § 2 Grunnvilkår under "Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon", er det inntatt eget avsnitt med presiseringer om produksjons- og avløsertilskudd til hestehold og vurdering av vanlig jordbruksproduksjon.

Fant du det du lette etter?