Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

1. Innledning

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter er hjemlet i lov og forskrift om forsknings- avgift på landbruksprodukter. Fondet og forvaltning av dette er underlagt bevilgnings- reglementet, reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt bestemmelsene), jf. også rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og veiledningsnotat fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring om statlige fond.

Fondets midler er statlige og forvaltes av et styre. Denne instruksen beskriver styrets ansvar og myndighet og rapporteringskrav tilknyttet fondet.

Fant du det du lette etter?