Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

9. Internkontroll

Styret har ansvar for at det er etablert en effektiv internkontroll av fondet som forhindrer styringssvikt, feil og mangler, jf. reglementets §14 og bestemmelsenes punkt 2.4. Intern- kontrollen skal være tilpasset risiko, vesentlighet og egenart. Styret har ansvar for at gjennomførte kontroller kan dokumenteres. Internkontrollen skal utformes og gjennomføres slik at den gir rimelig grad av sikkerhet for at målene som gjelder for fondet nås. Fondet skal ha en effektiv drift, pålitelig rapportering i tillegg til at lover og annet regelverk skal følges.

Fant du det du lette etter?