Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

3. Fondets inntekter og utgifter

Fondets inntekter kommer fra avgift på forbruk av norskproduserte og importerte landbruks- produkter, inklusive fôrkorn. Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter gir føringer for innkreving og forvaltning av midlene. Inntektene føres på kapittel 5576, post 70.

Fondets utgifter bevilges via statsbudsjettet på kapittel 1137 post 54 Næringsrettet mat- forskning mv. Bevilgningen på statsbudsjettet fastsettes med grunnlag i inntektsføring av avgift det enkelte år.

Fant du det du lette etter?