Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

2. Formål, mål og målgrupper

Fondets formål, jf. § 1 i ovennevnte lov, er å sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til ervervsmessig framstilling av nærings- og nytelses- midler. Inntektene i fondet skal finansiere utgifter over statsbudsjettet til forskning innen de produksjoner som det kreves inn avgift fra.

Målene som knytter seg til ordningen er de landbruks- og matpolitiske målene på mat- området. Disse fremgår av Landbruks- og matdepartementets budsjettproposisjon.

Kunnskap utviklet med støtte fra fondet skal bidra til å nå disse målene.

Målgrupper for kunnskap utviklet med støtte fra ordningen er næringsaktører i hele verdi- kjeden fra primærlandbruket til industri og handels- og forbrukerleddet samt offentlige aktører som har et ansvar på matområdet.

Fondet skal ikke registreres i enhetsregisteret fordi det anses å være en formuesmasse og ikke en egen virksomhet, jf. bestemmelsene pkt. 3.6.4.

Fant du det du lette etter?