Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

11. Plassering av fondskapitalen

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter er et statlig B2-fond knyttet til statens konsernkontoordning. Fondets kapital skal være plassert som innskudd på folio i Norges Bank i henhold til bevilgningsreglementet § 14. Fondets betalingsformidling i form av inn- og utbetalinger skal skje gjennom statens konsernkontoordning, jf. Finansdepartementets rundskriv R-104.

Oppgjørskontoen i Norges bank er rentebærende. Finansdepartementet har fastsatt at fondskapitalen har flytende rente, knyttet til renten på kortsiktige statspapirer. Finans- departementet fastsetter rentesatsen for fondet. Rentene skal benyttes til fondets formål.

Fant du det du lette etter?