Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

13. Statsregnskapet

Styret har ansvar for rapportering fra fondet til statsregnskapet i henhold til bestemmelsenes punkt 3.5.6 med følgende tilpasninger:

  • Månedlig rapportering skal skje ved innsending av en likvidrapport. Likvidrapporten skal inneholde regnskapsopplysninger om inngående og utgående saldo og endringer i perioden på fondets oppgjørskonto i Norges Bank. Likvidrapporten skal avstemmes med fondets regnskap før rapporten sendes til statsregnskapet.
  • Ved årets slutt skal virksomheten rapportere saldo på fondets oppgjørskonto i Norges Bank til kapitalregnskapet via overordnet departement.

Videre skal Landbruksdirektoratet rapportere på fondets oppgjørskonto i Norges Bank i kapitalregnskapet via Landbruks- og matdepartementet. Departementet skal ha kopi av månedlig likviditetsrapport.
 

Fant du det du lette etter?