Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/49 UTGÅTT

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1

Tidligpensjon etter denne forskriften skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Kilde: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (lovdata)

Tolkning og formål

Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere skal tolkes i tråd med Stortingets mål for landbrukspolitikken.

Formålet er beskrevet i den årlige budsjettproposisjonen Prop. 1 fra Landbruks- og matdepartementet.

Ordningen skal bidra til å lette og framskynde generasjonsoverganger i næringen gjennom å gjøre det økonomisk lettere for jordbrukere å overdra landbrukseiendom.

Fant du det du lette etter?